COMUNICACIÓ DE L’ESCOLA L’AVET

Davant la petició majoritària i sostinguda de la població de Catalunya que demana als seus governants d’exercir el dret a decidir el seu futur, L’Avet no pot fer altra cosa que identificar-se amb aquesta demanda perquè els seus valors i els seus objectius educatius estan totalment d’acord amb l’exercici d’aquest dret: la lliure expressió de les idees, el sentit crític, la cohesió de la societat, el procés cap a l’autonomia, la llibertat de les persones i les comunitats humanes.

També volem expressar la nostra preocupació pels esdeveniments d’aquests dies essent ben conscients que, si som una escola permeable que viu connectada al seu entorn, tot el que viu la societat afecta també la vida quotidiana de l’escola.

Per això L’Avet, fidel a les seves arrels i als valors que representa com a centre educatiu, expressa públicament la seva adhesió als valors de la pau, el diàleg, el dret a decidir, la solidaritat, la llibertat i la pluralitat, i anima a les institucions pròpies a canalitzar la voluntat dels ciutadans.

Titularitat, AMPA, mestres i personal de l’escola de L’Avet