L’escola L’Avet és una escola catalana, activa, respectuosa amb totes les creences i formes de pensar. Imparteix la  coeducació i dóna als seus alumnes una formació integral en col·laboració amb les famílies, les quals considera principals responsables de l’educació dels seus fills/es.

Fa 60 anys que aprenem a ser feliços. Creiem en la innovació i en les emocions per construir la felicitat. Des de sempre, hem treballat de múltiples maneres i amb una gran diversitat de mètodes. Connectats a la nostra ciutat, oberts al coneixement. Volem que els nostres nens i nenes adquireixin les bases per al seu desenvolupament com a persones responsables, autònomes, actives, creatives, i sobretot, felices.

Foto personal escola

EQUIP DOCENT I EDUCATIU

Escola Bressol

Educació Infantil

Primària

Especialistes

Direcció

Altra personal docent

INSTAL·LACIONS

VISIÓ DE CENTRE DE L’ESCOLA L’AVET

Aquest document ha estat elaborat durant el curs 2018-2019 a partir d’un procés participatiu amb les aportacions de tot l’alumnat de l’escola de P2 fins a 6è, amb les reflexions del claustre, i també amb les propostes de totes les famílies que voluntàriament hi han volgut contribuir. S’ha realitzat a partir de la participació de L’Avet en la iniciativa sobre innovació educativa Escola Nova 21. L’hem presentat la primavera de 2019.

PRÓPOSIT de l'escola. Volem...

Ens propsem unes PRÁCTIQUES EDUCATIVES...

Construínt una AVALUACIÓ que...

Per a tot aixó cal que I'ORGANIZACIÓ DEL TEMPS fomenti...

I també cal que L'ORGANITACIÓ DE L'ESPAI s'hi adapti

imatge nova escola 21