L’escola ofereix una sèrie de serveis per facilitar la compatibilitat dels horaris de la família amb els de l’escola i per millorar la qualitat del procés educatiu.

L’Avet té cuina pròpia.

Cada dia és cuina el menú que es servirà amb productes que venen del Mercat de la Independència i llocs de proximitat. 

El menjador es distribueix en taules de 10 i 12 nens, cada taula es para amb els seus plats, vasos i coberts. Els alumnes participen de parar la taula i desparar-la, cada taula té una monitora encarregada. Els nens i nenes es distribueixen per les taules de manera equitativa, a cada taula hi ha nens i nenes de diferents edats. Es menja com a casa i s’ensenya les normes de protocol.

Els menús tenen en compte les intoleràncies i les al·lèrgies.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Avet té cuina pròpia.

Cada dia és cuina el menú que es servirà amb productes que venen del Mercat de la Independència i llocs de proximitat. 

El menjador es distribueix en taules de 10 i 12 nens, cada taula es para amb els seus plats, vasos i coberts. Els alumnes participen de parar la taula i desparar-la, cada taula té una monitora encarregada. Els nens i nenes es distribueixen per les taules de manera equitativa, a cada taula hi ha nens i nenes de diferents edats. Es menja com a casa i s’ensenya les normes de protocol.

Els menús tenen en compte les intoleràncies i les al·lèrgies.

A l’escola es fan una sèrie d’activitats fora de l’horari lectiu. Algunes d’aquestes activitats les organitza la mateixa escola i d’altres són externalitzades.

Taller d’anglès

Es desenvolupen diverses activitats per treballar l’anglès d’una manera lúdica. L’objectiu és millorar la capacitat de comunicar participant activament en interaccions orals emprant la pronunciació, l’entonació, el ritme i les estructures orals treballades, comprendre els altres i utilitzar tècniques que facilitin la comunicació.

Aquesta activitat està dirigida a nens i nenes de 1r a 6è per la Gemma Ferrer.

Horaris:

S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig.

Es fa els dimarts dijous de 2 a 3 de la tarda.

Preu:

25€/mes

Inscripcions per correu-e: info@escolalavet.net

Habilitats manuals

Té per objectiu l’adquisició d’agilitat motriu i el desenvolupament de la creativitat. Es treballa la manipulació de diferents materials i tècniques plàstiques: dibuix, pintura, modelatge, estampació, … Així com l’exercitació de destreses manuals: retallar, plegar, enganxar, …

Aquesta activitat va dirigida als nens i nenes des de P5 a 6è de Primària

Horaris:
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. Es fa els dimecres de 2 a 3 de la tarda.
Preu:

40 €/mes

Inscripcions per correu-e: info@escolalavet.net

Escacs

Els escacs són una bona eina per estimular la capacitat creativa i lúdica dels alumnes, així com per afavorir les habilitats bàsiques i les estratègies de pensament. Per aquest motiu es programa un taller d’escacs.

Va dirigit a nens i nenes de 2n a 6è.

Horaris:

S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de juny. 

Es fa els dimecres de 2 a 3 de la tarda.

Preu:

22€/mes 

Inscripcions per correu-e: info@escolalavet.net

Robòtica I: Discovery TIC

Activitat que introdueix a l’infant, de manera lúdica, a la robòtica, programació i pensament computacional. Es potenciarà la part més manipulativa de la robòtica, és a dir, el muntatge, i s’introduiran les nocions de sensors del robot. Començarem a treballar la programació amb el mètode Codelearn i programant robots de Lego.… Va dirigit a nens i nenes de 1r a 2n.

Horaris:
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. Es fa els dilluns de 2 a 3 de la tarda
Matrícula:

30€

Preu:

37€/mes

Inscripcions per correu-e: info@escolalavet.net

Robòtica II: Robòtica educativa

Activitat innovadora i divertida que promou l’interès per la ciència i la tecnologia i desenvolupa les habilitat i competències del segle XXI: la creativitat, el pensament lògic, l’expressivitat, la intel·ligència i el treball en equip. Potenciarem l’aprenentatge de màquines i mecanismes complexos i motoritzats. Disseny, construcció i programació dels seu robot amb LEGO Mindstorms. Iniciació a l’Scratch. …

Va dirigit a nens i nenes de 3r a 4t.

Horaris:
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. Es fa els dimarts de 2 a 3 de la tarda
Matrícula:

30€

Preu:

37€/mes

Inscripcions per correu-e: info@escolalavet.net

Robòtica III: Pensament Computacional

El pensament computacional treballa les següents tècniques: la descomposició, el reconeixement de patrons, la generalització de patrons, l’abstracció, el disseny d’algorismes i l’anàlisi de dades. El mètode Codelearn actua com a catalitzador de les capacitats dels nostres fills en tots els àmbits, la creativitat, la capacitat d’abstracció, el pensament lògic i la intel·ligència. Aprenen programació i a crear nous programes.
Va dirigit a nens i nenes de 5è a 6è.

Horaris:

S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. Es fa els dijous de 2 a 3 de la tarda

Matrícula:

30€

Preu:

47€/mes

Inscripcions per correu-e: info@escolalavet.net

Cuina

De la mà d’en Jordi Colomer, el nostre cuiner, aprendrem a organitzar-nos dins de la cuina, a calcular les quantitats de les receptes, a ser endreçats, a netejar… I coneixerem moltes coses dels ingredients que utilitzem. Posarem els nostres 5 sentits en la transformació de les matèries primeres en una recepta.

Va dirigit a nens i nenes de P5 a 6è.

Horaris:
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. Es fa els dijous de 5 a 6 de la tarda La realització de les activitats extraescolars queden subjectes al número d’inscripcions.
Preu:
30€/mes Inscripcions per correu-e: info@escolalavet.net

SERVEIS EXTRAESCOLARS

Anglès

Anglès a càrrec de Món Idiomes. A les nostres classes tenim un únic objectiu: que els alumnes s’integrin en un ambient cent per cent de parla anglesa durant tota l’activitat i tinguin l’oportunitat de parlar-lo i de practicar-lo. Els continguts que treballem són els corresponents a la seva edat, basats en situacions imaginàries que comporten l’adquisició d’un vocabulari determinat i que es reforça amb cançons, jocs… que estimulen la imaginació dels alumnes i la seva participació. Els mètodes que fem servir són totalment innovadors i eficients. Les classes són dinàmiques i s’emfatitza al 100% la parla. Disposem d’un equip de professors qualificats i amb experiència que han viscut, treballat i estudiat a l’estranger. 

Contacte: Mar Ortega, Directora de Món Idiomes, 93 736 92 97 mar@monidiomes.com www.monidiomes.com

El professorat de Món Idiomes recollirà els alumnes a l’escola L’Avet per anar a fer les classes a Món Idiomes i els haureu de recollir a les nostres instal·lacions. Passeig Vapor Gran,15

CASALS

Durant els dies que l’escola està oberta i no hi ha activitat lectiva s’organitzen esplais de setembre, Nadal, i estiu. Aquestes activitats van a càrrec d’una monitora anglesa i giren al voltant d’actvitats lúdiques. Jocs, manualitats, competicions, etc.

ALTRES

SOCIALITZACIÓ

El projecte de socialització de llibres de text es canalitza a través de l’AFA de l’escola. Neix de la voluntat de les famílies d’optimitzar l’ús responsable dels llibres i hi participa tota la comunitat educativa. La finalitat és que els alumnes puguin reutilitzar els llibres del curs anterior.

NATACIÓ

La natació és un esport que desenvolupa i enforteix els músculs, activa la coordinació motora, el sistema circulatori i el respiratori. Millora l’aprenentatge de la noció de l’espai i s’enforteix l’equilibri.

EDUCACIÓ FÍSICA

La finalitat de l’educació física se centra en el desenvolupament personal a través de la millora de la forma física, la cura del cos i la salut, mitjançant la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i col·lectives. A cicle superior aquestes activitats es fan a l’Squash4 on es treballen més aspectes del final de l’etapa de Primària.

CONVIVÈNCIES

Participar de les convivències fa que els nens i nenes es desenvolupin lluny de casa, fora de l’entorn familiar. És una experiència que els ajuda en el seu creixement personal i els converteixen en protagonistes de les seves accions i decisions. Durant les colònies no només es deslliguen de les famílies, sinó que es tornen més responsables, aprenen a fer-se les coses sols, a seguir rutines i hàbits, a socialitzar-se… dins de les possibilitats de cadascú.

SERVEI D’ACOLLIDA

L’escola s’obra 10 minuts abans de les 9. Per aquelles famílies que necessiten deixar el seu fill o filla abans, ho podran fer a partir de les 8 i també el podran deixar de 5 a 6 de la tarda. 

El servei del matí és un extra que no està inclòs a la quota. L’hora de 5 a 6 de la tarda és gratuïta pels alumnes de P1, P2, P3 i P4, a partir de P5 s’ha de pagar.

SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

L’Avet compta amb una psicòloga que es fa càrrec del seguiment de l’alumnat a través de la coordinació amb les mestres, de la coordinació amb els professionals externs i de l’atenció i coordinació amb les famílies.

AULA D’ESTUDI

Al migdia, els i les alumnes que es queden a dinar poden anar a l’aula d’estudi. Durant aquesta estona, sota la supervisió d’una mestra, poden estudiar i fer els deures.