60 anys de l’Avet

A partir dels anys 60 s’estén  per tot Catalunya un moviment de renovació pedagògica que s’havia iniciat alguns anys abans a Barcelona amb escoles com Virtèlia (1941), Nausica Betània, Andersen (1946), Molina (1950), Laietània (1953), Sant Gregori (1955), Talitha (1956), Santa Anna i Costa i Llobera (1953), Thau (1963) i Ton i Guida (1963). Aquest moviment era la suma de la tradició escolar catalana que mai no s’havia perdut, el moviment catòlic català i liberal. En aquest context és en el que naixerà la nostra escola.

Als voltants del 1960, doncs, hi havia inquietud per una renovació a l’ensenyament. Es pensava en una escola mixta, activa, personalitzada… I va ser la M. Teresa Barata Gual, que havia treballat fent estades a escoles capdavanteres com Betània de Barcelona i el col·legi Stel·la, qui va començar el projecte del que seria L’Avet. Calia batejar l’escola i tenir una imatge gràfica representativa, i el dibuix característic de l’escola va ser obra de Mercè Llimona.

L’Avet va començar el curs 1960/61 com a Jardí d’infància. El primer any d’escola van ser 7 alumnes. Després d’un temps inicial amb Marta Pagès Petit de l’escola Betània, la M. Teresa va aconseguir que agafés la torxa la Montserrat Fontarnau. Les dues havien estudiat juntes Magisteri, encara que després la Montserrat havia ampliat els seus estudis a Suïssa.

L’escola ha volgut donar sempre als seus alumnes una educació que afavoreixi el desenvolupament social dels nens dins de la societat pluralista actual, que el nen sàpiga respectar i valorar totes les persones que el rodegen siguin quines siguin les seves característiques personals i el treball que realitzen.

Des del primer any es va considerar bàsic per la formació dels infants, l’expressió corporal, l’expressió oral, la rítmica, la música, la plàstica, la biblioteca, els esports i les sortides. Pel què fa a l’ensenyament es va basar en els mètodes clàssics de l’escola activa (Montessori, Decroly,..) però adaptant-los a la nostra realitat. Així, per exemple, en el llenguatge escrit i oral, base de tot l’ensenyament, es va adaptar un mètode mixt de lectura i escriptura, síntesi del global i l’analític.

Cal fer esment dels llibres pedagògics fets a l’escola i editats pels germans Casals. Van ser llibres pioners que van tenir una gran difusió i es van arribar a publicar en gallec i en eusquera. Es va arribar a la xifra de 7 milions d’exemplars entre llibres per al mestre i per als alumnes. Després van anar sortint altres alternatives que  van anar suavitzant l’empenta inicial dels llibres de L’Avet.

Any rere any L’Avet va anar creixent gràcies principalment a la confiança dels pares. Per aquest motiu l’escola s’anà ampliant, seguint les diferents normatives. Actualment consta de Llar d’infants, Educació Infantil i Educació Primària. Continuem sent una escola petita on tothom es coneix.