ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

L’EDC de l’escola L’Avet s’ha elaborat en dues fases:

1. Durant el primer trimestre del curs 2022-2023 es va elaborar un diagnòstic demanant l’opinió de famílies, alumnes, mestres i equip directiu.

2. Durant el segon i el tercer trimestre del curs 2022-2023 es van elaborar els objectius i la planificació de les activitats per desenvolupar-los durant el període 2023-2026.

L’EDC de L’Avet estarà permanentment disponible a la web de l’escola i ha d’incorporar els objectius i planificació d’activitats del període 23-26 (presents a la web des de juny de 2023) i els documents de la cultura digital de centre (presents a la web des de febrer de 2024), és a dir, tots els documents que fixin els criteris i normatives d’ús de les eines digitals a l’escola en relació a tots els membres de la comunitat educativa i la seva comunicació amb l’exterior.

 

ESTRATÈGIA DIGITAL

 

CULTURA DIGITAL DEL CENTRE

Espai en construcció