Cada edat té alguna cosa especial. A L’Avet ens agrada veure créixer els nens i nenes i ajudar-los a donar-ho tot en cada pas que donen. Comptem amb l’Escola Bressol, Educació Infantil i Educació Primària.

Icones-AVET_ESCOLA-BRESSOL

ESCOLA BRESSOL

L’escola bressol acull els nens i les nenes de menys de tres anys, i dona resposta a les seves necessitats oferint-los la possibilitat de tenir experiències educatives que promoguin el seu desenvolupament i aprenentatge, de manera compartida amb la seva família. 

El desenvolupament inicial de les capacitats que caracteritzen l’evolució física, afectiva, intel·lectual i social de l’infant té una gran importància. A la nostra escola, planifiquem i duem a terme tot un seguit d’accions dirigides a acompanyar-lo en aquest procés de descobriment i creixement personal.

Icones-AVET_INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

A l’educació infantil aprendre és, per a l’infant, construir nous significats de la realitat que l’envolta, els quals enriqueixen els coneixements prèviament adquirits i permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes. 

L’escola vol ser un espai privilegiat per a l’adquisició de coneixements, de vivències emocionals i de valors ètics i democràtics, i el primer àmbit social de cohesió, integració i participació.

Volem fomentar la responsabilitat personal i comunitària, i ajudar a l’infant a ser cada vegada més autònom i a construir una imatge positiva d’ell mateix, a aprendre a pensar, a comunicar, a descobrir i a tenir iniciativa.

Icones-AVET_PRIMARIA

PRIMÀRIA

L’educació primària abasta dels 6 als 12 anys. La finalitat d’aquesta etapa és proporcionar als infants una educació que els permeti adquirir les competències bàsiques i aplicar els instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges. 

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge esdevenen significatives i vivencials, per això a L’Avet creiem important que els nens i nenes vagin construint el seu coneixement a partir de l’experiència del dia a dia, desvelant les seves capacitats, habilitats, destreses i aptituds. Tot dins d’un marc de convivència on es valora principalment el respecte, la responsabilitat i l’esforç.

És una etapa de canvis tant en el procés maduratiu com en l’adquisició de coneixements, per la qual cosa, és molt important respectar els diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels alumnes i les alumnes. A la nostra escola ho tenim present i oferim suport en petit grup i individualitzat, en grups desdoblats i, si cal, amb adaptacions curriculars per tal d’aconseguir els objectius proposats.