AFA


QUÈ ÉS L’AFA?

L’AFA de l’Escola l’Avet és l’associació formada per les mares i pares dels alumnes de l’escola que voluntàriament ho desitgin. És una associació sense ànim de lucre, constituïda legalment i està representada per una Junta que a la vegada està dividida en comissions de treballs segons les tasques i/o activitats.

Qualsevol mare o pare dels alumnes de l’Escola poden associar-se a l’AMPA. Per això cal pagar una quota fixada a l’any i complir els estatuts aprovats.

Els seus objectius són:

 • Treballar conjuntament amb l’Escola en l’educació dels nostres fills i de les nostres filles.
 • Fomentar la col·laboració i la participació de les famílies en actes escolars i en actes festius.
 • Fomentar activitats d’interès per a la comunitat escolar.
 • I els principals serveis que ofereix a l’Escola són:
 • Organització d’activitats extraescolars per a l’alumnat.
 • Organització d’activitats per a mares i pares.
 • Socialització de llibres.
 • Organització de Xerrades d’interès per a les famílies.
 • Organització anual de la festa de l’esport i festival de cloenda d’activitats.
 • El·laboració i gestió de la revista de l’AMPA i de les xarxes socials.
 • Organització de les Festes i campanyes Solidaries.

Gestió de l’AMPA

L’AMPA és gestionada per la Junta que està composada per presidenta,vicepresidenta, tresorer, secretària i sots secretària, i diversos vocals, que formen part de diverses comissions de treball.

La Junta representa a l’AMPA i té la missió de coordinar la tasca de les diferents comissions, convocar les assemblees i vetllar pel compliment dels acords. Per això es reuneix trimestralment per a informar i coordinar les tasques entre les comissions i tractar nous temes i/o problemes que s’hagin plantejat.

Qualsevol pare o mare de l’escola pot formar part de les comissions i pot presentar la seva candidatura a membre de Junta, ja que tots els pares i mares de la Junta fan la tasca de manera voluntària i no remunerada.

Així mateix si no podeu o no voleu formar part de la Junta però voleu col·laborar en tasques puntuals, que requereixen més gent per a organitzar-se, com a festa de l’esport, distribució de llibres, etc.. podeu enviar les vostres dades de contacte per ser voluntaris amb un correu electrònic a l’adreça ampa@escolalavet.net

Junta

Membres Junta Directiva

 • Presidenta: Mariona Bosch
 • Vicepresidenta: Anna Martínez
 • Secretaria: Meritxell Fusté
 • Tresorera: Susana Tort

Vocals

 • Comissió de Socialització de llibres: Nuria Pedrola.
 • Comissió Comunicació: Marta Hernández
 • Comissió Solidària: Betty Nakamoto
 • Comissió Extraescolars: Lucía Rodríguez
 • Comissió de Formació de pares i mares: Carles Codina.
 • Comissió de Festes: Cristina Campderròs
 • Comissió d’esporas: Ricard Pintado
 • Vocals: Marta Codina, Natalia Albà, Conchita Garcia, Ivana Jordà,  Marta Sánchez, Anna Marquès, Ana Vicente, Laura Zapater, Marta Aymerich.

Contacta amb L’AFA

També ho podeu fer al mail ampa@escolalavet.net

O alternativament us podeu adreçar a la secretaria de l’escola.

Enllaç web AFA: https://ampaavet.wordpress.com/