Renovació del Consell Escolar.

 

Cada dos anys toca renovar la meitat dels membres del Consell Escolar. Aquest any cal fer-ho amb dos dels quatre representats de les famílies. Concretament cal renovar el representant de l’AMPA (que serà elegit per la seva Junta) i un dels pares/mares representants de totes les famílies (que serà elegit en votació per totes les famílies). El dia 30 de novembre hi haurà les eleccions on es votarà aquesta persona.

Tothom pot ser-ne can-didat. Els qui vulgueu ser-ho comuniqueu-ho a direcció abans del dia 21. Abans del dia 30 infor-marem dels candidats i de com serà la votació.

[Més informació del Departament d’Ensenyament sobre el Consell Escolar: https://bit.ly/2RZUMVj]