Relació de L’Avet amb altres centres de formació

Cada curs escolar l’escola està en contacte amb altres institucions de formació d’arreu per tirar endavant projectes i noves metodologies, fer formació, acollir alumnes de pràctiques… Per a L’Avet és un valor entrar en contacte amb altres centres de l’ecosistema educatiu perquè ens retroalimentem recíprocament. Així, tenim…
•Universitat de Vic – Universitat Central de Cata-lunya: formació i assessorament de tres anys sobre Aprenentatge i treball cooperatiu.
•Universitat Autònoma de Barcelona: projecte d’in-vestigació-acció Aprenentatge entre iguals.
•Universitat Ramon Llull: assessorament a l’Escola Bressol de L’Avet.
•Universitat de Barcelona: alumna en pràctiques de mestra, Marina Díaz.
•Institut Sant Cugat: alumna en pràctiques de vetlladora, Ivet Olivé.
•Empreses de formació Som Docents i Prisma, Fundació Aula Smart, Grup Iref i els Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació: cursos de formació de tots els docents de l’escola.[trx_button type=”square” style=”dark” size=”medium” fullsize=”no” color=”#60a730″ link=”https://www.escolalavet.net/ultims-esdeveniments/” popup=”no”]Veure totes les notícies[/trx_button]