Relació de L’Avet amb altres centres de formació

Relació de L’Avet amb altres centres de formació

Cada curs escolar l’escola està en contacte amb altres institucions de formació d’arreu per tirar endavant projectes i noves metodologies, fer formació, acollir alumnes de pràctiques… Per a L’Avet és un valor entrar en contacte amb altres centres de l’ecosistema educatiu perquè ens retroalimentem recíprocament. Així, tenim…
•Universitat de Vic – Universitat Central de Cata-lunya: formació i assessorament de tres anys sobre Aprenentatge i treball cooperatiu.
•Universitat Autònoma de Barcelona: projecte d’in-vestigació-acció Aprenentatge entre iguals.
•Universitat Ramon Llull: assessorament a l’Escola Bressol de L’Avet.
•Universitat de Barcelona: alumna en pràctiques de mestra, Marina Díaz.
•Institut Sant Cugat: alumna en pràctiques de vetlladora, Ivet Olivé.
•Empreses de formació Som Docents i Prisma, Fundació Aula Smart, Grup Iref i els Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació: cursos de formació de tots els docents de l’escola.