I també cal que L’ORGANITACIÓ DE L’ESPAI s’hi adapti