L’Avet i la sentència del 25%

Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en castellà, L’Avet manifesta que:

  • Les llengües són un bé cultural fruit de la riquesa diversa de les comunitats humanes que s’ha de protegir. Les cultures no són responsables dels posiciona-ments polítics dels seus parlants i, per tant, la seva supervivència passa pel davant dels seus interessos.
  • Un estat pluricultural té el deure de protegir i de potenciar totes les cultures del seu territori i, per tant, totes les seves llengües, especialment les minoritzades les quals ha de garantir que prevalen en els territoris d’on són pròpies.
  • També té l’obligació constitucional de fomentar el coneixement i l’apreci de la riquesa d’aquesta diversitat cultural i lingüística en tots els seus ciutadans.
  • Els territoris amb llengua minoritzada pròpia han de protegir i fer prevaldre la seva llengua i el seu ús a l’administració i, especialment, a les escoles com a espai fonamental de coneixement i de transmissió d’aquesta riquesa cultural.
  • Alhora les escoles han de garantir el coneixement i domini de la llengua oficial de l’estat com a signe de pertinença, com hem fet sempre.
  • La judicialització d’aquesta qüestió ens sembla perjudicial per al futur de les llengües, per al futur de la convivència i per a la salut democràtica de l’estat.

L’escola L’Avet està adherida a la plataforma Som Escola www.somescola.cat