Escola inclusiva? Quan tots som igual de diferents.

Ja fa un temps que es va aprovar el decret de l’escola inclusiva (Decret 150/2017) que vol garantir l’escolarització en centres ordinaris de tot l’alumnat del país a excepció dels alumnes amb necessitats més grans que accediran a escoles d’educació especial. És una mesura per afavorir la cohesió social tan necessària.
Però malauradament aquest decret no ha anat acompanyat, encara, d’una partida pressupostària que faci possible garantir l’atenció que tots aquests alumnes necessiten. Les escoles seguim reclamant-ho. Moltes famílies també. Ho fem junts?