AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal (“condicions”) estableix les normes que afecten els usuaris particulars que visiten http://www.escolalavet.net ( “web”); una pàgina web que té per objecte donar a conèixer les activitats i serveis d’EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. (nom comercial: Escola L’Avet)

Titular de la web

Denominació social: EDUCACIÓ INFANTIL, S.A (actua amb el nom comercial de: Escola L’Avet)

  • NIF: A-08445629
  • Domicili social: Carrer Cardaire, 23 de Terrassa (08221), Barcelona
  • Contacte:
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Volum 32283, Foli 103, Secció 8º, Fulla B-38338
  • Inscrita en el registre de centres educatius de la Generalitat de Catalunya, amb el codi 8030005
  • Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@escolalavet.net o per escrit adreçat al domicili social.

El web s’adreça a particulars interessats en conèixer els serveis oferts pel centre educatiu Escola L’Avet, així com a aquells pares, tutors i alumnes que vulguin estar al corrent de les activitats que duem a terme.

Ús de la Web

L’Usuari farà un ús correcte de la Web i dels seus continguts; d’acord amb aquestes condicions i la normativa vigent.

Protecció de Dades Personals

Les Dades Personals recollides en aquesta Web seran tractades d’acord amb la Política de Privacitat de conformitat a la legislació aplicable.

Responsabilitats

En qualsevol cas, la web no es fa responsable de l’exactitud de la informació proporcionada per tercers independents.

Política d’enllaços a www.escolalavet.net

D’acord amb l’ús habitual d’internet i les xarxes socials, EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. permet que es comparteixin enllaços a aquesta web; sempre que aquesta activitat es realitzi sense ànim de lucre; i d’acord a les normes de bon ús, bona fe i bons costums acceptats de manera general pels internautes i la legislació vigent. En cas de dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a dpd@escolalavet.net; amb l’assumpte POLÍTICA D’ENLLAÇOS.

Ara bé, el fet que es comparteixi la web en perfils o pàgines de tercers no suposa que EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  tingui cap relació de confiança amb aquests i per tant, no es fa responsable del contingut de tercers.

EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  es reserva el dret a exigir la supressió de l’enllaç compartit per un tercer, en el cas que no es compleixi algun dels termes anteriors.

Responsabilitats de l’Usuari

Volem destacar el compromís de l’Usuari de no realitzar cap acte abusiu que tingui l’objectiu de causar algun dany, inutilitzar i/o saturar la web; de manera que aquesta no pogués ser utilitzada normalment.

Per la seva banda, EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  no es fa responsable dels danys que l’acció de tercers pugui provocar en l’usuari (tampoc en el seu programari o maquinari). A tall d’exemple, i sense ànim de ser exhaustius, ens referim a la introducció de virus o qualsevol altre tipus de malware; als atacs als sistemes informàtics; o a les incidències relatives a la connectivitat de dades. En qualsevol cas, un cop detectada la incidència o l’acció maliciosa de tercers, EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  es compromet a mitigar i / o eliminar el risc o amenaça al més aviat possible; amb la intenció que es vegin afectats el menor nombre possible d’usuaris.

En relació als continguts, ja que la web allotja informació de tercers, l’usuari és plenament responsable de l’ús que faci d’aquesta informació; havent de tenir en compte l’existència de legislació relativa a protecció de dades personals i Propietat Intel·lectual; així com a qualsevol altra normativa vigent. En cap cas EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  es fa responsable dels danys i / o perjudicis que es poguessin ocasionar a tercers per l’ús inadequat dels usuaris del web.

D’altra banda, si es detectés l’incompliment per part de l’Usuari d’aquestes Condicions o qualsevol altra normativa aplicable, EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  es reserva el dret a restringir, suspendre i / o bloquejar l’accés a la web de l’Usuari; adoptant per a aquest fi les mesures tècniques que consideri necessàries.

Finalment, en el cas que EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  patís dany o perjudici per l’activitat d’un usuari, aquest haurà de fer-se responsable de la indemnització que els tribunals estableixin a aquest efecte.

Funcionament del lloc web

EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  s’esforça per fer que la web estigui disponible i accessible. Per a això tracta d’evitar el major nombre d’errors i, si sorgissin, tracta de reparar-los el més aviat possible. D’aquesta manera, la intenció és mantenir els continguts del web actualitzats. No obstant això, EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  no pot garantir la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la web, ni la inexistència d’errors en els seus continguts; així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Canvis a la web

El contingut, configuració i/o disseny de la web podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. Ara bé, en el cas que es modifiquessin substancialment les condicions aplicables a cada Usuari, aquests canvis serien comunicats a la mateixa web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc. .) [ “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat d’EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  o dels seus llicenciants.

L’ús del lloc web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Web i els seus continguts.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els seus Continguts i / o els signes distintius d’EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. i l’Escola L’Avet.

Qualsevol ús del contingut contrari a aquestes Condicions podria donar lloc a l’inici de les accions legals que es consideressin necessàries; així com a la reclamació de les responsabilitats que es consideressin necessàries.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions estan adaptades a la legislació espanyola; i hauran de ser interpretats en base a ella.

Les disputes que poguessin sorgir entre EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.  i els usuaris de la web es resoldran en els jutjats i tribunals de Terrassa; excepte en matèria de protecció al consumidor, on regirà el domicili d’aquest.

Darrera actualització: Gener 2020