POLÍTICA DE PRIVACITAT | PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT | PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals sol·licitades i recollides per www.escolalavet.net -mitjançant el formulari de contacte d’aquesta web o el e-mail info@escolalavet.net- seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del tractament de les dades personals és EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. (amb el nom comercial d’Escola L’Avet). Dades:

  • NIF: A-08445629
  • Domicili social: Carrer Cardaire, 23 de Terrassa (08221), Barcelona
  • Contacte:
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Volum 32283, Foli 103, Secció 8º, Fulla B-38338
  • Inscrita en el registre de centres educatius de la Generalitat de Catalunya, amb el codi 8030005
  • Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@escolalavet.net o per escrit adreçat al domicili social.

Finalitat del tractament de dades personals

La finalitat de la recollida de dades que ens faciliti mitjançant el formulari de contacte o que pugui facilitar-nos mitjançant el correu electrònic info@escolalavet.net, es la de gestionar, mantenir, respondre i controlar les seves sol·licituds d’informació o prestació de serveis.

Les dades recollides per aquests canal, es limiten al nom, telèfon i correu electrònic i la legitimació per a la captació, es la seva pròpia sol·licitud.

Termini de Conservació de les Dades

Les dades de l’usuari facilitades al nostres formulari es conservaran, m’entra duri la tramitació de la seva sol·licitud. Si després de la seva sol·licitud vol cursar una preinscripció o inscripció definitiva al centre, li tornarem a demanar el seu conteniment de forma expressa, per les finalitats específiques que siguin menester.

Destinataris de les dades

Les dades facilitades mitjançant el formulari, no es comunicaran a ningú més, excepte que tinguem obligació legal de fer-ho, en altre cas li demanarem expressament el seu consentiment.

Transferències internacionals de dades

No es realitzaran transferències internacionals de les dades facilitades en el formulari a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets dels interessats

En qualsevol moment podeu revocar el consentiment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: Carrer Cardaire, 23 de Terrassa (08221), Barcelona o al correu electrònic dpd@escolalavet.net

Finalment, en cas de considerar-vos desatesos en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica. (apdcat.gencat.cat)

Obligació de facilitar dades de contacte en els formularis de la pàgina web

En relació al formulari de la pàgina web, l’usuari ha d’emplenar els camps marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que no puguem atendre les seves sol·licituds.

Mesures de Seguretat

EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.