POLÍTICA DE PRIVACITAT | PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals sol·licitades i recollides per www.escolalavet.net -mitjançant el formulari de contacte d’aquesta web o el e-mail info@escolalavet.net- seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal.

 

El Responsable del Tractament de Dades Personals és EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. (amb el nom comercial d’Escola L’Avet). Per a més informació sobre el titular de la web i responsable del tractament de dades personals, pot consultar l’Avís Legal

Actualment, és vigent la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (així com del Reial Decret que la desenvolupa); i, a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea), així com, posteriorment a aquesta data, la Llei Orgànica que adapti aquest Reglament.

 

Finalitat del tractament de dades personals

 

És per això que totes les dades personals recollides seran incorporades als corresponents fitxers de dades personals (registrats al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos) amb les finalitats de gestionar, mantenir i controlar les seves sol·licituds d’informació o prestació de serveis que es puguin remetre des del formulari de contacte o el e-mail info@escolalavet.net. De la mateixa manera, consent la recepció d’e-mails informatius, comercials i publicitaris d’EDUCACIÓ INFANTIL, S.A.

 

D’altra banda, l’Administrador ha adoptat els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. No obstant això, cal indicar que la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable, de manera que podrien existir actuacions il·lícites per part de tercers aliens a EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. En el cas d’actuacions de tercers, EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. no és responsable d’aquestes. Ara bé, l’empresa es compromet a facilitar tota la informació necessària perquè es puguin determinar i exigir responsabilitats als causants dels danys.

 

Quant a l’usuari que sol·licita els serveis de EDUCACIÓ INFANTIL, S.A., aquest declara que coneix els termes següents:

 

-Que ha estat informat sobre l’existència d’un fitxer de caràcter personal i que coneix la titularitat d’aquest fitxer.

 

-Que, en clicar la casella d’acceptació d’aquestes condicions, mostra el seu consentiment exprés perquè el responsable del fitxer (l’Administrador) tracti les seves dades de caràcter personal per a les finalitats indicades.

 

-Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers.

 

-Serà necessari que l’usuari completi els camps marcats com “obligatoris” en els formularis de la web.

 

-L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

 

-L’usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades personals en el següent correu electrònic: joan@escolalavet.net. L’assumpte del correu electrònic ha de ser PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. També pot fer-ho mitjançant correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades d’EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. a la següent adreça: c/ Cardaire, 23 (08221) Terrassa

 

La informació personal facilitada a www.escolalavet.net es recull a través de:

 

-El Formulari de Contacte

 

-El correu electrònic info@escolalavet.net

 

-Qualsevol altre mètode que ens permeti recaptar dades personals i emprar-los per oferir el millor servei possible, com per exemple pel que fa a les cookies i la geolocalització mitjançant dades de GPS i / o adreces IP.

 

Els enllaços a tercers que poguessin trobar-se a la web no es veuen afectats per aquesta Política; pel que serà necessari consultar la política de protecció de dades de cadascuna de les webs allotjades en aquests enllaços.

 

Finalment, s’ha de tenir en compte que aquesta web compta amb els serveis de Google Analytics, per la qual cosa és altament probable que s’instal·lin cookies al seu equip informàtic per a realitzar estadístiques de l’activitat a la web dels visitants i usuaris registrats. Per a més informació, no dubteu a visitar la nostra Política de Cookies . En aquest sentit, EDUCACIÓ INFANTIL, S.A. també podrà tractar les seves dades per a fins estadístics, amb l’objectiu d’optimitzar la qualitat dels nostres serveis.