Xerrada educativa

Una cinquantena de persones van assistir a la xerrada organitzada conjuntament per L’Avet i l’Hospital infantil Sant Joan de Déu per parlar dels hàbits, els deures i les normes en l’educació dels fills. L’Anna Mesas, neuropsicòloga, ens va ajudar a reflexionar sobre les necessitats del fills durant el seu creixement, sobre quines reaccions accentuen o disminueixen les conductes difícils, sobre com reforçar l’equilibri dels fills i, també, sobre la importància del vincle afectiu a l’hora de gestionar l’autoritat com a pares. El debat va ser ric i les reflexions, oportunes. L’estona del sopar va faci-litar un clima distès i rela-xat entre tots. Va ser una vetllada molt agradable. Tot un encert.