Una vida saludable en un planeta sostenible.

AL GENER, ESTALVIEM PAPER

Aquest curs ja hem fet tres accions: portar embolcalls sostenibles, menjar més fruita i classificar bé els residus. La propera acció demana més concentració: estalviar paper higiènic, tovallons de paper, paper dinA4, reciclar la segona cara dels fulls… L’objectiu és prendre consciència del paper que utilitzem i usar-lo racionalment.

Problemes de la producció de paper:

Desforestació: En el món, la indústria consumeix al voltant de 4.000 milions d’arbres cada any, principalment pi i eucaliptus.

Aigua: per elaborar el paper es necessiten grans quantitats d’aigua.

Contaminació: per emblanquir el paper cal sofre, clor, ozó… elements que arriben a l’entorn de les indústries papereres.

Energia: es calcula que un 5% de l’energia elèctrica mundial s’utilitza per fer paper.