Una vida saludable en un planeta sostenible

TU POTS CLASSIFICAR CORRECTAMENT!

Després d’animar-vos a utilitzar embolcalls sostenibles i a consumir més fruita, afegim una nova acció: Classificar correctament els residus!

A totes les aules disposarem de quatre recipients per eliminar els residus: groc per a plàstics, blau per a paper, marró per a l’orgànic i gris per al rebuig. Al pati ja els tenim. Si podeu ajudar els fills a recordar-ho quan baixeu la brossa de casa o veient els contenidors del carrer sumarem en la conscienciació.

És cosa de tots!