Sortides de Pasqua per celebrar la primavera

Els conills del bosc, abans que no arribi l’hivern, recullen llavors de totes les plantes i les guarden al seu cau. Quan arriba la primavera els conills agafen les llavors que havien guardat i les escampen pels boscos i els prats perquè broti una bonica primavera, i la vida torni a renéixer. Els conillets també preparen una bonica sorpresa per a tots els nens i nenes que estimen les plantes quan van a veure com n’és de bonic el bosc. És la Festa de la Primavera!
El divendres 12 d’abril, com veureu al calendari de sortides, hi hauran les excursions per celebrar la primavera. Aquestes sortides volen ser un dia de contacte amb la natura amb activitats diferents que fomenten l’observació, el gaudi en el medi natural, el respecte per l’entorn i la cohesió de grup.