Reciclatge olis usats

Continuem en col·laboració amb l’associació VIDIA, recollint a l’escola olis usats per tal de reciclar-los. L’associació VIDIA fa un treball pel medi ambient tenint també en compte la inclusió i la integració social.
Us animem a recollir l’oli a casa i portar-lo quan abans millor al contenidor vermell que tenim a l’escola. El recolliran durant el mes de juny.
Així ajudarem al nostre planeta i serem uns consumidors més responsables.