Proves Alexandre Galí

El pedagog Alexandre Galí (1886-1969) va crear unes proves objectives que avaluen les competències de comprensió lectora, ortografia, resolució de problemes matemàtics i càlcul mental. Aquestes proves són internes i les realitzem a l’escola des de fa més de 40 anys, en versions actualitzades, durant el mes de març.