Projecte interdisciplinari d’escola

El projecte interdisciplinari d’escola aquest any tindrà com a tema
“Contes i llegendes”.
Es tracta d’un treball en el qual hi participarem tota l’escola, alumnat i tot l’equip educatiu. Totes les tardes del 22 al 30 d’abril, treballarem, per grups, diferents contes i llegendes.
Durant les sessions que dedicarem al projecte no ens agruparem per nivells, sinó que nens i nenes de diferents cursos interactuaran en grups més reduïts. Cada grup estarà a càrrec d’una mestra i realitzarà diferents activitats en funció dels interessos dels infants i la temàtica escollida.