L’escola L’Avet es una escola catalana, activa, respectuosa amb totes les creences i formes de pensar. Imparteix la coeducació i dóna als seus alumnes una formació integral en col·laboració amb les famílies, les quals considera principals responsables de l’educació dels seus fills/es. Des de l’any 1960 volem donar als nostres alumnes les eines necessàries per entendre el món en que estan creixent. Per això treballem de manera que els nens i nenes siguin competents i esdevinguin persones responsables, autònomes i capaces d’intervenir activament i crítica en la societat. Com que sabem que el món viu un canvi continu, volem que la creativitat, l’emoció i l’aprenentatge siguin presents a totes les aules.


L’equip de L’Avet