Llegim en parella

Aquest mes de gener comencem el projecte Llegim en parella, creat per un grup de recerca educativa de la UAB.
El projecte es basa en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes aprenen a través d’una activitat estructurada. D’una banda, el tutor aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre. I, d’altra banda, el tutorat també aprèn, perquè rep l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. El programa combina la tutoria entre estudiants i la tutoria familiar.
Els objectius del programa són la millora de la comprensió lectora.
Aquest segon trimestre els cursos de 2n i 4t participaran en el projecte Llegim en parella, dins de l’àrea de Català. I el grup de 5è farà el “Leemos en pareja”, dins de l’àrea de Castellà.