L’EDUCACIÓ EN VALORS

L’educació en valors és aquella part del currículum que ens ajuda a ser millors persones. No sempre apareix als informes que avaluen el sistema educatiu, però tothom sap que és essencial per al creixement integral de les persones. Les famílies i els mestres de L’Avet ho trobem essencial!

Aquí presentarem aquest aspecte tant important de l’educació a través de l’activitat que la classe de 6è va fer amb l’Amin Sheikh fa pocs dies: una conversa amb ell després de la lectura de “El superpoder que portes dins!”, basat en la seva història personal com a infant del carrer a Bombai.

Educar en valors a l’escola té dos nivells. Per una banda hi ha la meticulosa programació d’activitats de treball en valors a les àrees de cada curs i a la tutoria: sessions sobre el bon tracte, les emocions, els valors que regeixen una bona convivència, la diversitat, la sostenibilitat, la democràcia, la justícia social, l’empatia… I, per una altra banda, la pràctica del bon tracte quotidià impulsat per totes les persones de l’escola: ser educats, dialogar els punts de vista diferents, escoltar els altres, perdonar-se, ser agraïts, donar les gràcies, defensar les opinions amb assertivitat, respectar les diferències… cada dia.