L’aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut

L’aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut

Aquest és el segon curs que organitzem una aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut de l’escola que no coneix la llengua vehicular del centre. En aquesta aula d’acollida es potencia la comunicació oral en català amb alumnes
Ampliar vocabulari, conèixer i emprar expressions quotidianes, assentar la construcció correcta de les frases, perdre la por a equivocar-se… són alguns del objectius d’aquest espai que tira endavant la Laia Panadès, mestra de suport de l’escola.