L’aprenentatge entre iguals.

Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu organitzen els alumnes amb l’objectiu d’establir els vincles i requisits necessaris per a la cooperació. I és que s’ha comprovat que cooperar és aprendre.
A L’Avet treballem cooperativament en molts moments. Un d’ells va iniciar-se el curs passat quan vam començar a aplicar a 5è el programa Llegim i escrivim en parella, que està basat en la tutoria entre iguals. Es tracta de parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat molt ben estructurada: per una banda hi ha l’alumne-tutor que aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre i, per l’altra banda, hi ha l’alumne-tutorat que també aprèn, perquè rep l’ajuda ajustada i permanent del seu company. El programa combina la tutoria entre l’alumnat, la guia del mestre i el suport familiar.
Els objectius d’aquest programa creat per un grup de recerca educativa de la UAB són la millora de la competència lectora, especialment la comprensió lectora, i la competència en expressió escrita, específicament en el procés de composició de textos. Per dur-ho a terme, els mestres participen en una formació prèvia a la UAB.
Aquest curs els alumnes de 4t i de 2n hi participaran en l’apartat de lectura durant el segon trimestre dins l’àrea de castellà. Abans d’acabar l’any ja n’informarem detalladament a les famílies.