La Visió de Centre de L’Avet.

El passat dissabte 26 de gener divuit pares i mares van venir a l’escola per participar en una dinàmica per construir la Visió de Centre de L’Avet.
Què és la Visió de Centre? Es tracta de definir quina escola volem per als nostres fills i filles. L’Avet participa a la xarxa Escola Nova 21 amb l’objectiu d’incorporar la reflexió i la millora continuades en la dinàmica del centre, per adequar-la millor als nous temps que corren. Vam treballar per grups a partir de dues preguntes:
“com volem que siguin els nostres fills d’aquí a 20 anys?”
“quins valors i quines competències ha d’aportar l’escola a l’educació dels nostres fills i filles?”

S’hi van compartir bones idees, es van fer propostes en els horaris i els espais del centre, es van definir prioritats, es van fer propostes sobre com avaluar els alumnes etc.
A partir d’ara recollirem totes les propostes dels mestres, dels alumnes i dels pares i mares, per poder presentar a tothom, més endavant, la Visió de Centre de L’Avet que marcarà l’orientació de l’escola en els propers anys. Si algú ens vol fer arribar noves idees, podeu fer-ho sense problema durant el febrer.
Gràcies a tothom per la vostra col·laboració!