Els Espais: creativitat i experimentació al poder!

L’activitat d’Espais la realitzen els alumnes de P3, P4 i P5 els dimecres a la tarda, i els alumnes de 1r i 2n la tarda dels dimarts. Barregem els alumnes dels cursos participants i fan activitats interdisciplinàries multi-sensorials en grups petits amb diferents mestres de l’escola. Cada espai ofereix diferents propostes i provocacions per tal que els nens i nenes creïn, experimentin, s’expressin, s’emo-cionin… en grup i individualment.
Els sis Espais d’Infantil són el joc amb Construccions, Experimentem amb llegums, imants i llum, Som artistes amb pintures, Ens movem per expressar-nos amb el cos, juguem als Minimóns imaginaris, i expliquem i representem contes, Tales, en anglès.
Els quatre Espais de Cicle Inicial són Belluga’t ballaruga per a l’expressió corporal i rítmica, Map to the Stars per a la dansa i l’expressió de les emocions amb el cos, Time for Playing de teatre en anglès, i El més pintat per a po-tenciar l’expressió plàstica.