El Mindfulness a l’escola

Vivim en un món on quasi tot es regeix per la immediatesa i la inèrcia, i això condiciona la nostra salut, les nostres accions, el nostre benestar, les nostres relacions, la nostra atenció… Els nens i nenes són esponges, i aprenen de tot allò que veuen i que es fa al seu entorn, és per això que cal que els mostrem també la importància de conèixer i prendre consciència de l’aquí i de l’ara.

La pràctica del mindfulness ajuda a aturar-se i ser conscients del que passa i a ser capaços d’actuar correctament, sent conscients de nosaltres mateixos, del que pensem, sentim i de l’entorn en el qual ens trobem. També ens ajuda a orientar-nos en les accions que hem de fer després.

A l’escola cada setmana tots els alumnes fan activitats de mindfulness. Els formats són diversos segons les edats i el tipus d’exercicis, també: n’hi ha d’individuals, de sensorials, de mentals, de més curts i de més llargs… tots amb el mateix objectiu: l’atenció plena i la calma, que ajuden a fondre les interferències i les idees que ens alteren. Creiem que ens ajuda en el dia a dia, i per la vida.