DIVENDRES 30 D’ABRIL ÉS FESTIU.

DIVENDRES 30 D’ABRIL ÉS FESTIU.

El Consell Escolar Municipal de Terrassa va triar-lo com a festiu de lliure elecció a tota la ciutat.