CELEBRACIÓ RELIGIOSA DE NADAL

Voluntària per a famílies
i nens de 3r a 6è

Divendres 21
de desembre

9 del matí