Matemàtiques

Treballem les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

L’objectiu és que els nens siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic utilitzant tots els seus recursos i coneixements.

Fem servir el material d’EnstusiasMAT, un projecte pedagògic basat en les intel·ligències múltiples de manera que els alumnes aprofitin les seves capacitats i potenciïn el seu talent.

A l’aula s’estableixen rutines d’escola activa i estratègies de raonament a través del càlcul mental i els problemes. Els nens i nenes aprenen els nous conceptes matemàtics a través del joc, la manipulació i les activitats de demostració.

Els alumnes gaudeixen aprenent.