Llengües

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. A l’escola tenim un plantejament integrat de les quatre habilitats lingüístiques: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Aquestes habilitats estan presents en les activitats de totes les àrees perquè permeten processar la informació i comunicar-la d’una manera més eficaç.

Una hora setmanal de llengua la dediquem a la Biblioteca. Un espai acollidor, comunicador i dinàmic on els nens i nenes s’immergeixen en el món de la lectura amb il·lusió.

Les classes de llengua castellana són a càrrec d’una mestra castellanoparlant i parla aquesta llengua en tots el àmbits de l’escola i també en les classes que imparteix d’expressió plàstica dels nivells de cicle mitjà i superior.

La llengua anglesa és a càrrec d’una mestra especialista de parla anglesa. En aquesta etapa de Primària utilitzem el mètode de Eleanitz Project que es basa en el principi de la immersió lingüística: les llengües s’aprenen parlant. Es treballen les destreses comunicatives, tant l’expressió oral com l’escrita.