Educació musical

L’Educació musical a L’Avet vol arribar a tots els alumnes d’una manera lúdica i divertida. Per això des de petits i també en aquesta etapa de Primària donem molta importància a aquesta especialitat.

Treballem fonamentalment sobre quatre pilars: el cant, el ritme, el moviment i l’audició.

Cantar és quelcom més que afinar, cantar és compartir, és estar junts, expressar sentiments. Dins el repertori s’inclou la cançó catalana, la cançó d’autor i la cançó d’arreu del món.

Ballar és aprendre a relacionar els moviments naturals del cos amb la pròpia imaginació i creativitat. És coordinar el cos amb el moviment, desinhibir-se.

El treball de l’audició permet continuar ajudant als alumnes a mantenir l’atenció i a fomentar un esperit crític dins el món cultural.