Educació física i Natació

L’escola ofereix a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la vida quotidiana. Aquesta activitat potencia el seu desenvolupament motriu, els hàbits saludables i contribueix a la millora de l’autoestima.

Fem dos tipus d’activitat física: la gimnàstica de 1r a 6è i la natació de 1r a 4t.

A les classes de gimnàstica els nens i nenes gaudeixen perquè poden córrer, saltar i jugar però també aprenen. I què s’aprèn? Doncs s’aprèn a conèixer el propi cos, a ser més hàbils, a definir i perfeccionar la lateralitat, a relaxar-se i a practicar algun esport col·lectiu. També donem molta importància als jocs cooperatius i tradicionals que ens permeten fer una bona cohesió de grup i reafirmar valors com el respecte i la tolerància vers les normes i els companys.

Les classes de natació les duen a terme el grup de monitors del Club Natació Terrassa. L’objectiu d’aquesta activitat és el de dotar els nens/es d’un ampli bagatge motriu tant dins com fora de l’aigua i que adquireixin les habilitats tècniques per aprendre a nedar els diferents estils, oferint un ampli ventall d’activitats.

En aquestes activitats es fa palesa la línia d’escola on els hàbits higiènics, com canviar-se d’equipament o dutxar-se, són fonamentals perquè els ajuda a ser més autònoms i responsables.