Educació en valors

L’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania inclou tant el desenvolupament de totes les dimensions personals i la construcció responsable de la pròpia identitat – aprendre a ser i actuar de forma autònoma – com la relació amb els altres – aprendre a conviure – i el compromís social – aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.