Coneixement del medi natural, social i cultural

L’àrea del coneixement del medi natural, social i cultural a l’educació primària té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

A les classes d’aquesta àrea treballem perquè la integració de coneixements sigui el més significativa i aplicable possible. Per això procurem que els continguts estiguin relacionats amb l’entorn i amb fets reals.

Donem importància a l’observació directa, la participació activa, la manipulació i l’experimentació. Treballem en grups cooperatius on es prenen decisions per cercar informació i per transmetre-la. Per alguns temes, cerquem persones qualificades entre els pares o entre els professionals perquè els vinguin a explicar a l’aula.

També realitzem treballs de camp, és a dir, organitzem sortides per visitar el lloc mateix on hi ha l’objecte d’estudi.