Projecte Pedagògic

L’escola vol que els nens i nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món en que estan creixent i posar les bases perquè esdevinguin persones responsables, autònomes i capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu.

És per això que afavoreix el desenvolupament de qualitats personals com el respecte per les persones i les normes de convivència, el desenvolupament d’hàbits de treball, la integració de les tecnologies de la informació, la capacitat d’investigar,…

Per realitzar aquesta tasca comptem amb un grup de mestres amb experiència que treballen en equip i amb una bona coordinació que facilita la coherència en els aprenentatges de l’alumnat.