Psicomotricitat

Els nens tenen una necessitat innata d’acció i de moviment que els permet actuar i interactuar amb el seu entorn i anar ampliant aprenentatges.

Són moltes, i grans les descobertes psicomotrius que els nens i nenes fan en els tres cursos que dura el segon cicle de l’etapa infantil. Són anys de prendre consciència del propi esquema corporal, de progressar en el domini de destreses i en l’adquisició de seguretat i autonomia dins l’espai.

El respecte pel moviment a través de l’organització dels espais, materials i temps ens permet donar experiències psicomotrius basades en la confiança, l’espontaneïtat, la creativitat i la llibertat, contribuint així al desenvolupament integral del nen.

Amb les activitats motrius  el nen aprèn a moure’s amb habilitat, a adquirir una percepció adequada del perill i valorar cada situació, de manera que va agafant confiança amb ell mateix i en les seves possibilitats.

El llenguatge corporal és el que acompanya i ajuda a desenvolupar la resta dels llenguatges (plàstic, matemàtic, verbal i musical), per això a la nostra escola li donem molta importància en aquesta franja d’edat i hi dediquem molt temps i molts recursos tant de persones com de materials.