Matemàtiques

Per l’aprenentatge de les matemàtiques utilitzem els materials del mètode EntusiasMAT. És un projecte basat en les intel·ligències múltiples. Tots els nens i nenes poden aprendre els diferents conceptes matemàtics adaptats a la realitat i a la seva edat, sempre a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació. L’objectiu és que els alumnes de mica en mica passin del pensament concret al pensament abstracte.