Espais

Anomenem Espais a les activitats que realitzem una tarda a la setmana on fem agrupaments reduïts barrejant nens i nenes de P3, P4 i P5. L’objectiu és que els infants gaudeixin, comparteixin, experimentin, observin, treballin, creixin i es relacionin amb companys que no són de la seva classe i d’altres edats.

Les activitats les distribuïm en 6 Espais per on haurà de passar cada grup durant el trimestre. Cada Espai el condueix una mestra, ja sigui tutora o especialista.

Els diferents Espais són:

Experimentem: A través de l’experimentació, poden observar el que succeeix al seu voltant i entendre com funcionen les coses. Posarem al seu abast material específic perquè puguin desenvolupar el sentit de la curiositat: observar, reflexionar, formular preguntes, hipòtesis, comprovar si els resultats han estat els previstos i comunicar-los mitjançant tècniques verbals o representatives.

Som artistes: les diferents activitats estan relacionades amb la pintura tant de materials plàstics (pintura de dits, amb pinzell,…) com materials naturals (farina, fruites, xocolata,…) Amb aquests materials els nens i nenes poden desenvolupar les seves  capacitats creatives i explorar les possibilitats plàstiques dels elements de l’entorn.

Construimos: aquesta activitat va a càrrec de la mestra de castellà i per tant es realitza amb aquesta llengua. Es tracta de fer construccions amb diferents materials que poden ser naturals (pedres, pinyes, branques, fulles, …),  reutilitzats (pots de plàstic, cartrons, safates,…) o bé elaborats (fustes de diferents mides i formes, boles, legos,…). Les construccions poden fer-les individualment (cadascú la seva), en parelles, en petit grup i algunes les fan entre tots els nens i nenes del grup.

Vet aquí: En aquest Espai els nens i nenes gaudeixen d’una estona d’atenció i d’escolta quan la mestra els explica el conte, participen fent un treball de lectura de la imatge i comenten el significat del vocabulari nou. La mestra els fa preguntes i va recollint i valorant les aportacions dels infants.

Ens movem: Les activitats d’aquest espai van dirigides a treballar la coordinació, els desplaçaments, la lateralitat, la creativitat i les diverses habilitats motrius. És una activitat lúdica on els nens i nenes poden expressar-se lliurement i deixar anar la seva imaginació i creativitat mitjançant el moviment.