Descoberta de l’entorn

L’objectiu d’aquesta àrea és proporcionar als nens/es el coneixement i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu. Ho treballem a partir d’experiències directes amb tallers, sortides i excursions i d’experiències indirectes amb recursos que ens proporcionen les noves tecnologies. L’experimentació i la manipulació també esdevenen activitats importants en les nostres aules.

Sortir és essencial per conèixer l’entorn natural i social i ser-ne crítics i responsables. Per això a l’escola veiem les sortides com una bona oportunitat on els nens i nenes poden descobrir, viure, veure i observar en directe el medi que els envolta.