Hàbits

Són comportaments automatitzats -adquirits per mitjà de l’experiència i de l’aprenentatge- orientats a donar seguretat i eficàcia en el desenvolupament progressiu de la persona.

Hàbits de treball

Són els hàbits que estan més directament relacionats amb els aprenentatges i faran que els infants obtinguin un bon aprofitament de les seves capacitats personals.

Hàbits de convivència

Són els hàbits que faran passar als nens i nenes de la individualitat a la capacitat de relació amb els altres.

Hàbits d’autonomia

Inclou tots aquells hàbits que conduiran als infants a ser capaços de valer-se per ells mateixos.