Expressió artística


Expressió musical i rítmica

Aquesta activitat pensem que és fonamental perquè facilita enormement l’extraversió del nen/a, a més d’educar-lo musicalment. Desenvolupa el sentit rítmic, l’atenció, la memòria i les facultats expressives i creatives dels nens/es.

Expressió plàstica

Desenvolupa la imaginació, la creativitat i la sensibilitat del nen/a, al mateix temps ofereix la possibilitat de satisfer la seva necessitat de manipulació i expressió.